Szkolenia Przeciwpożarowe

Szkolenia Przeciwpożarowe

Firma FireWise przeprowadza szkolenia przeciwpożarowe, mające za zadanie zapoznanie pracowników firm z przepisami przeciwpożarowymi oraz przedstawienie postępowania na wypadek pożaru. Szkolenia przyjmują formę zajęć teoretycznych, jak i praktyki.

firewise ekspertyzy, opinie, dokumenty, projekty, systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzenia ppoż, sprzęt przeciwpożarowy, stałe urządzenia przeciwpożarowe, projekty zabezpieczeń ppoż. budynków Warszawa, Poznań, Kraków, Białystok, Katowice, Gdańsk, Opole, Wrocław

W trakcie naszych szkoleń przeprowadzane są symulacje rzeczywistych zagrożeń występujących w miejscu pracy, podaczas których uczestnicy mają możliwość nauczenia się poprawnego zachowania podczas pożaru.

Skontaktuj się z nami

W razie wszelkich pytań dotyczących oferowanych przez nas usług prosimy o kontakt drogami zamieszczonymi na naszej stronie kontaktowej.