Przeglądy Systemów Sygnalizacji Pożarowej

Przeglądy Systemów Sygnalizacji Pożarowej

FireWise zajmuje się serwisowaniem, konserwacją, i instalacją urządzeń przeciwpożarowych – systemów sygnalizacji pożarowej.

Do obsługiwanych przez nas firm należą: BOSH, SIEMENS, ESSER, POLON, ALFA, ARITECH.

firewise ekspertyzy, opinie, dokumenty, projekty, systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzenia ppoż, sprzęt przeciwpożarowy, stałe urządzenia przeciwpożarowe, projekty zabezpieczeń ppoż. budynków Warszawa, Poznań, Kraków, Białystok, Katowice, Gdańsk, Opole, Wrocław

By zapewnić poprawne działanie urządzeń przeciwpożarowych, należy pamiętać o systematycznym wykonywaniu przeglądów. Poprawne działanie systemu zapewni bezpieczeństwo ludzi znajdujących się w budynkach, ograniczy i spowolni rozwijanie się pożaru, a co za tym idzie, zmniejszy szkody. Warto wspomnieć, że w wypadku szkód materialnych związanych z pożarem należy wykazać ubezpieczycielowi, że system sygnalizacji pożarowej w danym obiekcie był właściwie konserwowany.

Naprawa i konserwacja Systemów PPOŻ.

Dokonujemy również napraw i konserwacji systemów innych firm. Dzięki możliwości długoterminowej współpracy jesteśmy w stanie zaoferować konkurencyjne warunki przy zachowaniu gwarancji terminowych i szybką realizację usług.

UWAGA

Wyłącznie regulane wykonywanie przeglądów i terminowe serwisowanie systemów zapewnia ich poprawne działanie podczas pożaru. Podpisanie umowy serwisowej daje zarządcy gwarantowany termin wykonania przeglądu i serwisu przez naszych fachowców.

W przypadku braku aktualnych przeglądów firmy ubezpieczeniowe są w stanie zmniejszyć bądź całkowicie odmówić wypłaty odszkodowania za szkody spowodowane pożarem.

Obsługa Urządzeń

Co najmniej jednorazowo w terminie trzech miesięcy należy:

 • przeprowadzić obsługę kwartalną
 • sprawdzić wszystkie zapisy w książce pracy; w razie potrzeby podjąć działania w celu usunięcia problemów i przywrócenia urządzeń do prawidłowego stanu
 • spowodować aktywację co najmniej jednego czujnika lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie
 • sprawdzić, czy monitoring uszkodzeń CSP funkcjonuje prawidłowo
 • sprawdzić skuteczność działania wszystkich urządzeń wykonawczych
 • w miarę możliwości spowodować zadziałanie łącza do straży pożarnej
 • przeprowadzić wszystkie inne kontrole i próby określone przez użytkownika
 • dokonać rozpoznania, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany w budowie lub jego przeznaczeniu, które mogłyby wpłynąć na rozmieszczenie czujników w pomieszczeniu

Każda zauważona nieprawidłowość powinna zostać odnotowana w książce pracy i jak najszybciej usunięta.

Co najmniej jeden raz w roku użytkownik powinien zapewnić, aby specjalista:

 • przeprowadził obsługę roczną
 • przeprowadził próby zalecane do obsługi codziennej, miesięcznej, i kwartalnej
 • sprawdził poprawność działania każdego czujnika zgodnie z zaleceniami producenta
 • sprawdził przydatność centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywniania wszystkich funkcji pomocniczych
 • sprawdził zabezpieczenia wszystkich połączeń kablowych i sprzętowych
 • sprawdził, czy w budynku nie wystąpiły jakieś zmiany budowlane lub zmiany w jego przeznaczeniu, mogące wpłynąć na rozmieszczenie czujników, ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych i urządzeń wykonawczo-kontrolnych
 • sprawdził i przeprowadził próby działania wszystkich akumulatorów oraz zasilaczy

Skontaktuj się z nami

W razie wszelkich pytań dotyczących oferowanych przez nas usług prosimy o kontakt drogami zamieszczonymi na naszej stronie kontaktowej.