Nadzór Firm

Nadzór Firm

Oferujemy nadzór w firmach zgodnie z warunkami przewidzianymi przez przepisy regulujące bezpieczeństwo i higienę pracy. Firma FireWise dokonuje nadzorów firm w oparciu o przestrzeganie w zakładach przepisów dotyczących bhp. Nasi pracownicy przeprowadzą kontrole warunków pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

FireWise systemy zabezpieczeń ppoż. konserwacja i instalacja oświetlenia ewakuacyjnego awaryjnego serwis urządzeń przeciwpożarowych Warszawa Poznań Gdańsk Toruń Bydgoszcz Koszalin Kraków Katowice Piła Wałcz Luboń Opole Lublin Białystok

W ramach wykonywania nadzorów ustalamy również okoliczności i przyczyny wypadków pracy oraz sporządzamy wnioski z ubiegłych wypadków, aby lepiej zabezpieczyć firmy na przyszłość. Stale monitorujemy i kontrolujemy środowisko pracy, aby zapewnić przestrzeganie wszystkich wymaganych zasad bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami

W razie wszelkich pytań dotyczących oferowanych przez nas usług prosimy o kontakt drogami zamieszczonymi na naszej stronie kontaktowej.