Przeglądy Oświetlenia Awaryjnego I Ewakuacyjnego

Przeglądy Oświetlenia Awaryjnego I Ewakuacyjnego

Firma FireWise wykonuje przeglądów i serwisu oświetlenia awaryjnego. Jest ono stosowane podczas odcięcia obiektu od zasilania. Oświetlenie awaryjne funkcjonuje w oparciu o niezależne źródło energii elektrycznej. System ma na celu ułatwienie bezpiecznej i szybkiej ewakuacji z obiektu podczas zaniku normalnego zasilania.

FireWise systemy zabezpieczeń ppoż. konserwacja i instalacja oświetlenia ewakuacyjnego awaryjnego serwis urządzeń przeciwpożarowych Warszawa Poznań Gdańsk Toruń Bydgoszcz Koszalin Kraków Katowice Piła Wałcz Luboń Opole Lublin Białystok

Oświetlenie Awaryjne / Ewakuacyjne

Oświetlenie ewakuacyjne należy stosować w:

  • widowniach kin. teatrów, filharmonii oraz innych salach widowiskowych
  • audytoriach, salach konferencyjnych, lokalach rozrywkowych oraz salach sportowych przeznaczonych dla ponad 200 osób
  • wystawach w muzeach
  • pomieszczeniach o łącznej powierzchni przekraczającej 1000m2
  • w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym

Oświetlenie ewakuacyjne należy stosować na drogach ewakuacyjnych:

  • z pomieszczeń wymienionych w pkt. 1
  • oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym
  • w wysokich i wysokościowych budynkach przeznaczonych do użytku publicznego i zamieszkania
  • w szpitalach i innych obiektach przeznaczonych szczególnie dla ludzi o ograniczonej mobilności

Oświetlenie ewakuacyjne należy stosować w budynkach tymczasowych, jeżeli są one przeznaczone na cele widowiskowe lub inne zgromadzenia ludzi

Oświetlenie ewakuacyjne należy stosować w pomieszczeniach z obudową pneumatyczną, jeżeli mają być wykorzystane jako tymczasowe budynki PM o gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej do 1000MJ/m2

Oświetlenie ewakuacyjne należy stosować w tymczasowych budynkach typu namiotowego przeznaczonych do celów widowiskowych

Oświetlenie ewakuacyjne należy stosować w pomieszczeniach dyspozytorni, technicznych pomieszczeniach tłoczni gazu

UWAGA

Pełen przegląd i konserwację oświetlenia awaryjnego należy wykonywać przynajmniej raz w ciągu roku.

Skontaktuj się z nami

W razie wszelkich pytań dotyczących oferowanych przez nas usług prosimy o kontakt drogami zamieszczonymi na naszej stronie kontaktowej.