Opracowanie Regulacji I Przepisów Dotyczących Zagadnień Warunków Pracy W Zakresie BHP

Opracowanie Regulacji I Przepisów BHP

Firma FireWise zajmuje się opracowywaniem regulacji i przepisów dotyczących warunków pracy w zakresie bhp. Zadaniem firmy jest sporządzanie instrukcji bhp oraz udostępnianie jej pracownikom obiektu. Instrukcja bhp jest dokumentem z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, tworzony dla danego stanowiska pracy bądź do danej wykonywanej pracy.

FireWise systemy zabezpieczeń ppoż. konserwacja i instalacja oświetlenia ewakuacyjnego awaryjnego serwis urządzeń przeciwpożarowych Warszawa Poznań Gdańsk Toruń Bydgoszcz Koszalin Kraków Katowice Piła Wałcz Luboń Opole Lublin Białystok

W zależności od zakładu pracy i pracodawcy, instrukcja bhp funkcjonuje obok uchwały, zarządzania, procedury i wytycznych. Dokument ten określa najważniejsze zasady postępowania, mając na celu minimalizację ryzyka wypadku w miejscu pracy.

Skontaktuj się z nami

W razie wszelkich pytań dotyczących oferowanych przez nas usług prosimy o kontakt drogami zamieszczonymi na naszej stronie kontaktowej.