Ocena Zagrożenia Wybuchem

Ocena Zagrożenia Wybuchem

Ocena zagrożenia wybuchem jest dokumentem wykonywanym, gdy w budynkach, obiektach i pomieszczeniach zachodzą procesy technologiczne związane z użyciem materiałów mogących utworzyć mieszaniny wybuchowe lub miejsca, w których takie substancje są przechowywane.

firewise instrukcje bezpieczeństwa pożarowego serwis sprzętu pożarowego konserwacje urządzeń ppoż. Piła Kraków Gdynia Gdańsk Jastrowie Poznań Warszawa Białystok Trzcianka

W dokumencie wskazujemy miejsca, w których ciśnienie może przekroczyć poziom 5kPa na skutek wydzielanych łatwopalnych oparów, gazów, par, mgieł lub płynów, z których mogą tworzyć się wybuchowe mieszaniny. W dokumentacji wskazujemy także czynniki mogące skutkować zapłonem. Tworzone przez nas dokumenty to graficzna dokumentacja zawierająca lokalizację, rodzaj, zasięg i identyfikację źródła problemu.

Skontaktuj się z nami

W razie wszelkich pytań dotyczących oferowanych przez nas usług prosimy o kontakt drogami zamieszczonymi na naszej stronie kontaktowej.