Stałe Urządzenia Gaśnicze

Stałe Urządzenia Gaśnicze

Nasza firma zajmuje się montażem stałych urządzeń gaśniczych. Termin stałe urządzenia gaśnicze odnosi się do urządzeń i systemów przeciwpożarowych, które trwale umieszczone zostały w obiekcie. Stałe urządzenia gaśnicze automatycznie zalączają się po wykryciu pożaru, posiadają własny zapas środka gaśniczego oraz komunikują się z innymi systemami ppoż.

firewise ekspertyzy, opinie, dokumenty, projekty, systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzenia ppoż, sprzęt przeciwpożarowy, stałe urządzenia przeciwpożarowe, projekty zabezpieczeń ppoż. budynków Warszawa, Poznań, Kraków, Białystok, Katowice, Gdańsk, Opole, Wrocław

Do stałych urządzeń gaśniczych zalicza się między innymi: 

  • instalacje zraszaczowe
  • instalacje tryskaczowe
  • instalacje mgły wodnej
  • instalacje proszkowe
  • instalacje pianowe
  • instalacje wykrywania i gaszenia iskier
  • instalacje redukcji zawartości tlenu (inertyzujące)
  • stałe urządzenia gaśnicze gazowe

Skontaktuj się z nami

W razie wszelkich pytań dotyczących oferowanych przez nas usług prosimy o kontakt drogami zamieszczonymi na naszej stronie kontaktowej.