Przygotowanie Obiektu Do Odbioru Przez Państwową Straż Pożarną

Przygotowanie Do Odbioru

Przygotowanie obiektu do odbioru przez PSP. – Firma FireWise świadczy usługi związane z doradztwem oraz wykonywaniem kontroli na obiektach. Dokonywanie zabiegów pozwala na uzyskanie  pozwolenia na użytkowanie budynku przez Państwową Straż Pożarną.

firewise ekspertyzy, opinie, dokumenty, projekty, systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzenia ppoż, sprzęt przeciwpożarowy, stałe urządzenia przeciwpożarowe, projekty zabezpieczeń ppoż. budynków Warszawa, Poznań, Kraków, Białystok, Katowice, Gdańsk, Opole, Wrocław

Etapy Kontroli Obiektu

W czasie trwania etapu kontroli nasi specjaliści weryfikują:

 • zgodność obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
 • zgodność wykonania obiektu z projektem budowlanym
 • uzyskane odstępstwa od wymagań przepisów warunków technicznych i norm
 • wyroby, z których skonstruowany jest budynek – spełnianie wymogów, świadectwa dopuszczenia i certyfikaty zgodności
 • zastosowanie zasad zawartych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz zasad ewakuacji
 • poprawność i skuteczność działania przeciwpożarowych systemów zabezpieczających
 • przygotowanie obiektu pod działania ratownicze:
  • drogi pożarowe
  • rozmieszczenie sprzętu gaśniczego
  • hydranty wewnętrzne
  • oznakowanie dróg ewakuacyjnych
  • sprawność oświetlenia ewakuacyjnego, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, hydrantów wewnętrznych, systemu sygnalizacji pożaru, systemów oddymiania oraz innych urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiekcie

Skontaktuj się z nami

W razie wszelkich pytań dotyczących oferowanych przez nas usług prosimy o kontakt drogami zamieszczonymi na naszej stronie kontaktowej.