Konserwacja Przeciwpożarowych Wyłączników Prądu

Konserwacja Przeciwpożarowych Wyłączników

W naszej ofercie znajduje się wykonywanie przeglądów i konserwacja przeciwpożarowych wyłączników prądu. Wyłączniki należy stosować w budynkach o objętości przekraczającej 1000m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem.

firewise ekspertyzy, opinie, dokumenty, projekty, systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzenia ppoż, sprzęt przeciwpożarowy, stałe urządzenia przeciwpożarowe, projekty zabezpieczeń ppoż. budynków Warszawa, Poznań, Kraków, Białystok, Katowice, Gdańsk, Opole, Wrocław

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu zazwyczaj zamieszczone są przy głównym wejściu do obiektu i wymaga odpowiedniego oznakowania. Zadaniem ppoż. wyłącznika jest odcięcie dopływu energii elektrycznej do budynku podczas zagrożenia pożarowego. Jest on systemem uruchamianym ręcznie, aby podczas akcji ratowniczo-gaśniczych strażacy nie zostali porażeni prądem.

UWAGA

Przeglądy i konserwacji przeciwpożarowych wyłączników prądu należy wykonywać co najmniej raz w roku.

Skontaktuj się z nami

W razie wszelkich pytań dotyczących oferowanych przez nas usług prosimy o kontakt drogami zamieszczonymi na naszej stronie kontaktowej.