Przeglądy Drzwi I Bram Przeciwpożarowych

Przeglądy Drzwi I Bram Przeciwpożarowych

Firma FireWise dokonuje konserwacji bram i drzwi przeciwpożarowych. Są one uznawane za urządzenia przeciwpożarowe, stanowiące oddzielne przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI30 oraz EI60. Stanowią one zabezpieczenie przed przedostaniem się ognia, wysoką temperaturą i dymem do innego pomieszczenia lub innej strefy pożarowej.

firewise ekspertyzy, opinie, dokumenty, projekty, systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzenia ppoż, sprzęt przeciwpożarowy, stałe urządzenia przeciwpożarowe, projekty zabezpieczeń ppoż. budynków Warszawa, Poznań, Kraków, Białystok, Katowice, Gdańsk, Opole, Wrocław

Wykonywanie przeglądów bram i drzwi ppoż. daje nam możliwość zweryfikowania, czy zabezpieczenia te funkcjonują poprawnie i tym samym pozwalają na bezpieczną ewakuację. Należy również brać pod uwagę prawidłowe oznakowanie drzwi i bram przeciwpożarowych.

Konserwacja

Dokonywanie konserwacji drzwi i bram przeciwpożarowych jest bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego. Prawidłowe działanie bram i drzwi – tak jak innych instalacji przeciwpożarowych – zapewnia bezpieczeństwo podczas ewakuacji z płonącego obiektu.

UWAGA

Konserwacji drzwi i bram przeciwpożarowych należy dokonywać co najmniej raz w ciągu roku.

W przypadku braku wykonania przeglądu firmy ubezpieczeniowe mogą zmniejszyć, bądź całkowicie odmówić wypłaty odszkodowania za straty wyrządzone na skutek pożaru.

Skontaktuj się z nami

W razie wszelkich pytań dotyczących oferowanych przez nas usług prosimy o kontakt drogami zamieszczonymi na naszej stronie kontaktowej.