Kompleksowa Obsługa Wspólnot Mieszkaniowych

Kompleksowa Obsługa Wspólnot Mieszkaniowych

FireWise dokonuje kompleksowej usługi wspólnot mieszkaniowych. Zajmujemy się wykonywaniem terminowych przeglądów gaśnic, hydrantów wewnętrznych, drzwi przeciwpożarowych, klap dymowych, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, ppoż wyłączników prądu, systemów sygnalizacji pożaru, oznakowania obiektu oraz innych urządzeń przeciwpożarowych.

firewise ekspertyzy, opinie, dokumenty, projekty, systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzenia ppoż, sprzęt przeciwpożarowy, stałe urządzenia przeciwpożarowe, projekty zabezpieczeń ppoż. budynków Warszawa, Poznań, Kraków, Białystok, Katowice, Gdańsk, Opole, Wrocław

Stała współpraca z zarządcami i administratorami wspólnot mieszkaniowych zapewnia stałe podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego w danym regionie. W przypadku wykrycia jakichkolwiek usterek w obiekcie, specjaliści naszej firmy zadbają o usunięcie problemu i stałą konserwację urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego. 

Skontaktuj się z nami

W razie wszelkich pytań dotyczących oferowanych przez nas usług prosimy o kontakt drogami zamieszczonymi na naszej stronie kontaktowej.