Audyty BHP

Audyty BHP

FireWise zajmuje się wykonywaniem audytów bhp dla firm. Audyty i analizy bhp to narzędzia diagnostyczne, pomagające pracodawcy ocenić warunki pracy w firmie, jak i pomagające uniknąć zagrożeń mających bezpośredni związek z występowaniem wypadków przy pracy. Celem audytów bhp jest uniknięcie nieprzewidzianych zdarzeń mogących zagrażać zdrowiu lub życiu osób użytkujących dany obiekt.

firewise ekspertyzy, opinie, dokumenty, projekty, systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzenia ppoż, sprzęt przeciwpożarowy, stałe urządzenia przeciwpożarowe, projekty zabezpieczeń ppoż. budynków Warszawa, Poznań, Kraków, Białystok, Katowice, Gdańsk, Opole, Wrocław

Wykonywanie audytów bhp znacznie poprawi bezpieczeństwo pracowników firmy i wszystkich znajdujących się w budynku przed usterkami mogącymi zagrażać ich zdrowiu. Podczas wykonywania analizy bhp pracownicy naszej firmy sprawdzają obiekt pod kątem zgodności z przepisami bhp. Dokonywanie analiz pomoże znaleźć problemy występujące na obszarze zagospodarowanym przez firmę, co przełoży się na uniknięcie przez kierownika obiektu lub właściciela firmy wysokich kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów bhp, jak i niezapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podczas pracy.

Skontaktuj się z nami

W razie wszelkich pytań dotyczących oferowanych przez nas usług prosimy o kontakt drogami zamieszczonymi na naszej stronie kontaktowej.