Przeglądy Systemów Oddymiania

Przeglądy Systemów Oddymiania

Firma FireWise dokonuje serwisu, konserwacji i instalacji urządzeń przeciwpożarowych – systemów oddymiania elektrycznych i pneumatycznych. Serwisujemy systemy sygnalizacji pożarowej takich firm, jak: POLON ALFA, D+H, MERCOR, AFG.

firewise ekspertyzy, opinie, dokumenty, projekty, systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzenia ppoż, sprzęt przeciwpożarowy, stałe urządzenia przeciwpożarowe, projekty zabezpieczeń ppoż. budynków Warszawa, Poznań, Kraków, Białystok, Katowice, Gdańsk, Opole, Wrocław

Terminowe wykonywanie przeglądów i konserwacja systemów oddymiania jest ważnym elementem zapewniającym poprawne działanie urządzeń, co za tym idzie; ograniczanie rozwoju pożaru i zmniejszenie wyrządzonych szkód.

Obsługa Systemów

UWAGA

Wyłącznie regularny i fachowo wykonany serwis, przegląd lub naprawa zapewnia efektywne funkcjonowanie i niezawodność systemów. Podpisanie umowy serwisowej daje zarządcy gwarancję terminowej realizacji przeglądu.

W przypadku zaniechania obowiązku wykonywania przeglądów firmy ubezpieczeniowe są skłonne do znacznego zmniejszania lub całkowitej odmowy wypłat za szkody wyrządzone powstałym pożarem.

Specjaliści naszej firmy podejmują się również napraw i konserwacji systemów oddymiania innych firm.

Skontaktuj się z nami

W razie wszelkich pytań dotyczących oferowanych przez nas usług prosimy o kontakt drogami zamieszczonymi na naszej stronie kontaktowej.