Ćwiczenia Ewakuacyjne

Ćwiczenia Ewakuacyjne

Organizujemy ćwiczenia ewakuacyjne – prewencyjne lub interwencyjne – których celem jest uświadamianie pracowników obiektu o prawidłowej i bezpiecznej procedurze ewakuacji w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu ludzi.

firewise ekspertyzy, opinie, dokumenty, projekty, systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzenia ppoż, sprzęt przeciwpożarowy, stałe urządzenia przeciwpożarowe, projekty zabezpieczeń ppoż. budynków Warszawa, Poznań, Kraków, Białystok, Katowice, Gdańsk, Opole, Wrocław

Zarządca bądź właściciel obiektu przeznaczonego do grona liczącego ponad 50, które są jego stałymi użytkownikami (niezakwalifikowanego do kat. zagrożenia ludzi ZL IV – budynki mieszkalne) powinien raz w okresie co najmniej 2 lat przeprowadzić praktyczne ćwiczenia z organizacji oraz ewakuacji z całego budynku.

W przypadku obiektów, w których dochodzi do cyklicznych zmian grup złożonych z ponad 50 pracowników, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonywać raz na rok, jak i w terminie nie dłuższym, niż 3 miesiące od zatrudnienia nowych pracowników na dany obszar.

Skontaktuj się z nami

W razie wszelkich pytań dotyczących oferowanych przez nas usług prosimy o kontakt drogami zamieszczonymi na naszej stronie kontaktowej.