Scenariusz Rozwoju Pożaru

Scenariusz Rozwoju Pożaru

Scenariusz rozwoju pożaru jest dokumentem, w którym zawarty jest uporządkowany opis możliwych zdarzeń mogących wystąpić podczas pożaru. Sporządzane przez naszą firmę scenariusze w szczególe opisują sposób użycia urządzeń przeciwpożarowych, użytkowych i technologicznych, jak i technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego.

firewise ekspertyzy, opinie, dokumenty, projekty, systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzenia ppoż, sprzęt przeciwpożarowy

Scenariusz pożarowy zawiera również informacje dotyczące współdziałania i oddziaływania na siebie urządzeń zapewniających bezpieczeństwo w czasie pożaru oraz informacje dotyczące organizacji podczas pożaru, umożliwiające prawidłowe działanie zamontowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Sposoby Funkcjonowania Urządzeń PPOŻ.

Wśród urządzeń przeciwpożarowych wyróżniamy:

 • hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe
 • hydranty zewnętrzne
 • stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające
 • urządzenia inertyzujące
 • dźwiękowe systemy ostrzegawcze i systemy sygnalizacji pożarowej, w tym:
  • sygnalizacyjno-alarmowe
  • urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych
  • urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych
 • instalacje oświetlenia ewakuacyjnego
 • wyłączniki przeciwpożarowe
 • pompy w pompowniach przeciwpożarowych
 • urządzenia oddymiające
 • przeciwpożarowe klapy odcinające
 • urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające skutki wybuchu
 • kurtyny dymowe – kurtyny stałe SSB oraz ruchome ASB, Kurtyny dymowe zbudowane z płaszcza o właściwej odporności, rozróżniane pod względem odporności: przepuszczalności dymu oraz wysoką temperaturą, prowadnicami bocznymi, wałami nawojowymi, napędem elektrycznym w przypadku kurtyn ruchomych
 • przeciwpożarowe wyłączniki prądu
 • drzwi, bramy i inne zamknięcia przeciwpożarowe – jeżeli są wyposażone w systemy sterowania
 • dźwigi dla ekip ratowniczych

Skontaktuj się z nami

W razie wszelkich pytań dotyczących oferowanych przez nas usług prosimy o kontakt drogami zamieszczonymi na naszej stronie kontaktowej.